6.6.10

Eğitimde Radikal Değişim Şart!


Yaratıcılık ve eğitim uzmanı Sir Ken Robinson 19. yüzyıldan devralınan endüstriyel eğitim modelinin artık değişmesi gerektiğini söylüyor.  Robinson’a göre bu köhne eğitim anlayışının üç temel özelliği var: lineer olması, kuralcı olması ve standart olması. Ancak ne bireysel olarak bir insanın ne de bir tür olarak insanoğlunun (ya da insankızının) gelişimi lineer, sabit kurallara bağlı veya standart; aksine gelişimimiz organik, ön görülemeyen ve değişken.

Bu yaman çelişkiyi aşmak için yapılması gereken gerçek ve köklü bir eğitim devrimi. İşte Robinson’un meseleye dair kısa ama öz konuşması:


No comments: