5.11.13

Mutlu Keçi İlkokulu Okul Öncesi Öğretmenini Arıyor!
Ortakları çocuklarını okula gönderen ebeveynelerden ve gönüllülerden oluşan Bodrum Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi "Çocuk Hakları Sözleşme’sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen bir okul modelini Eylül 2013'te açtığı Mutlu Keçi İlkokulu ile hayata geçirdi. Şubat 2014'te ana sınıfını açacak olan Mutlu Keçi İlkokulu için "Okul Öncesi Öğretmeni" arayışımız başladı.* BBOM Modeli’nin dayandığı ilke ve değerlere inanıyorum ve bu değerlerin okul yaşamında hayata geçirilmesinde aktif olarak görev alabilirim.
* Her çocuğun farklı öğrenme hakkını koruyabilirim, öğretim sürecini çocuklarla birlikte tasarlayabilirim.
* Yaşadığım ortamda ekolojik bir duruş geliştirebilirim,
* Her türlü ayrımcılığa karşıyım,
* Hiyerarşik ilişkileri reddediyor, herkesin eşit sorumluluk aldığı bir ortamı solumak istiyorum,
* Sınıf içinde demokratik eğitime yatkınlığım var,
* Farklı pedagojik araçlara, alternatif eğitim yöntemlerine ilgi duyuyorum,
* Hayallere inanıyorum,
* Çocukların yönetime doğrudan katıldığı bir okulda yer almak istiyorum,

Diyorsanız;

Sizinle çalışmaya adayız.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli atama kriterlerine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir.

İstihdam edilecek branş okul öncesi öğretmenliğidir. Başvuru koşulları, istihdam süreci ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formu için: http://www.baskabirokulmumkun.net/bbom-ogretmenlerini-ariyor/

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
www.baskabirokulmumkun.net