15.1.15

Başka Okullar için Öğretmen Eğitimi Projesi

Başka Bir Okul Mümkün diyerek çıktığımız yola umut ve çaba ile devam ediyoruz. Geçen yıl Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratanlar arasına seçilen derneğimiz bu yıl da bir öğretmen eğitimi projesi üzerine çalışıyor. 
Çocuk Hakları Sözleşme'sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukları birer birey olarak gören ve farklılıklarını tanıyarak kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okulların kurulması ve yaşaması için "öğretmenleri, okul çalışanlarını güçlendirmeyi" hedefleyen projemizle ilgili detayları yakında duyuracağız. 
Başka okullar dayanışmayla mümkün!