12.4.11

5 mart 2011 BBOM ÇALIŞTAY ÖZET TUTANAĞI

 “NASIL BİR OKUL HAYAL EDİYORUZ?” 

BBOM ÇALIŞTAY ÖZET TUTANAĞI

BBOM girişiminin “Nasıl Bir Okul Hayal Ediyoruz?” konulu Çalıştayı 5 Mart 2011’de girişime destek veren akademisyenler ve uzmanların da içinde bulunduğu 30 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalıştaya, BBOM girişiminin bir yılı aşkın birikimini, bu süreçte kaydettiği aşamaları özetleyen bir sunumla giriş yapıldı. BBOM Projesinin alternatif eğitim, özgün finansman, demokratik yönetim ve ekolojik duruş eksenlerini tanıtan ve bu eksenlerin ne şekilde hayata geçirilebileceğini irdeleyen sunumun ardından, girişimin okul kurma amacının yanında çalışmaların, bundan sonraki girişimler için model teşkil etme, bir toplumsal harekete zemin oluşturma potansiyeli ve tüm bunların yaratacağı sosyal fayda üzerine konuşuldu.
MEB Çerçevesi ve Okulumuz” başlıklı, çalıştayın birinci oturumunda ilk olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği “eğitim kazanımları” ve “içerik”in ne ölçüde kullanılabileceği tartışıldı. Bu açıdan öncelikle, Milli Eğitim Programının hedeflerini oluşturan kazanımların neler olduğu ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirleyen içeriğin kapsamı ilgili uzmanlarca açıklığa kavuşturuldu. 2004-5 yılında AB uyum süreci bağlamında değiştirilen ancak –eğitmenlerin eğitimi sağlanamadığı için- şu anda yüzde yirmisinden azı etkin biçimde kullanılan MEB eğitim programının, BBOM oluşumunun hedeflerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yapıya sahip olduğu ve BBOM girişiminin okul projesine uygun şekilde uyarlanabilir olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca açılması planlanan