21.4.14

Başka Okulları Hayata Geçirecek Öğretmenler Aranıyor!

Ortakları ebeveynlerden oluşan BBOM Eğitim Kooperatifleri "Çocuk Hakları Sözleşme’sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen bir okul modelini uygulayan Eylül 2013’te Bodrum’da hayat geçen ilk BBOM Okulu “Mutlu Keçi” (Özel Yahşi İlkokulu) için öğretmen arayışımız başladı.

  • BBOM Modeli’nin dayandığı ilke ve değerlere inanıyorum ve bu değerlerin okul yaşamında hayata geçirilmesinde aktif olarak görev alabilirim.
  • Her çocuğun farklı öğrenme hakkını koruyabilirim, öğretim sürecini çocuklarla birlikte tasarlayabilirim.
  • Yaşadığım ortamda ekolojik bir duruş geliştirebilirim,
  • Her türlü ayrımcılığa karşıyım,
  • Hiyerarşik ilişkileri reddediyor, herkesin eşit sorumluluk aldığı bir ortamı solumak istiyorum,
  • Sınıf içinde demokratik eğitime yatkınlığım var,
  • Farklı pedagojik araçlara, alternatif eğitim yöntemlerine ilgi duyuyorum,
  • Hayallere inanıyorum,
  • Çocukların yönetime doğrudan katıldığı bir okulda yer almak istiyorum,
Diyorsanız;
                                                                                      
Sizinle çalışmaya adayız.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli pedogojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir.

İstihdam edilecek branşlar, Başvuru Koşulları, İstihdam Süreci ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formu için: http://www.baskabirokulmumkun.net/bbom-ogretmenlerini-ariyor/

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
http://www.baskabirokulmumkun.net/bbom-ogretmenlerini-ariyor/