4.5.15

“Başka Öğretmenler Mümkün” Günlüğü – 2


Kaş Buluşması – I
23 Nisan ve Düşler Akademisi; bu eğitim programına başlamak için daha yerinde bir tarih ve mekân olamazdı herhalde. Kapısından girdiğim an hiç çıkmak istemediğim bir kütüphaneye, kocaman, yemyeşil bir bahçeye ve birbirinden zevkli ortak alanlara sahip Düşler Akademesi. Engelli ve sosyal dezavantajli gençlere ücretsiz olarak kültür ve sanat eğitimlerinin verildigi Düşler Akademisi’ni daha önce duymayanlar için şiddetle öneriyorum; www.duslerakademisi.org
Düşler Akademisi’nde buluşma, alanı turlama, odalara yerleşme, tanışma-kaynaşma ve hep birlikte yapılan ilk kahvaltı derken dolu dizgin başlamış oldu gün. Kahvaltının ardından “Beklenti Ortaklaştırma” oturumu yaptık öncelikle. Katılımcıların hem BBOM’dan hem de bu eğitimlerden beklentileri üzerine konuştuk. Beklentilere dair ortaya çıkan ana başlıklar şöyle;
  • Alternatif eğitime ilişkin daha fazla kaynağa ulaşmak,
  • Yalnız olmadığımızı hissetmek,
  • Bu alanda farklı insan ve kurumlarla tanışmak,
  • Birlikte bir şeyler üretebilmek, ürettiklerimizi uygulayabilmek,
  • BBOM okullarında çalışabilmek,
  • Uzun vadede BÖM sürekliliğini sağlamak ve büyümesine katkıda bulunmak,
  • BBOM ilkelerini içselleştirmek,
  • Eğitim modelini (BEP-Bireysel Eğitim Programı) benimsemek,
  • Modeli uygulayabilecek donanımı edinmek.
Beklentileri yüksek sesle dile getirmek, nasıl bir çerçevede ortaklaştığımızı da daha belirgin ve görünür

9.3.15

899 Başvuru! "Başka Öğretmenler Mümkün!" Öğretmen Destek projemiz kapsamında güzenlenecek 41 günlük eğitim için başvuruları 27 Ocak'ta açtık. Son Başvuru tarihi ise 8 Mart'tı. Bu aralıkta eğitimlere katılmak için başvuran öğretmen ve öğretmen adayı sayısı 899!

Bu sayıda başvuru almak bizi iki açıdan mutlu etti. Alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda kendini geliştirmek isteyen, "başka okullar

15.1.15

Başka Okullar için Öğretmen Eğitimi Projesi

Başka Bir Okul Mümkün diyerek çıktığımız yola umut ve çaba ile devam ediyoruz. Geçen yıl Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratanlar arasına seçilen derneğimiz bu yıl da bir öğretmen eğitimi projesi üzerine çalışıyor. 
Çocuk Hakları Sözleşme'sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukları birer birey olarak gören ve farklılıklarını tanıyarak kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okulların kurulması ve yaşaması için "öğretmenleri, okul çalışanlarını güçlendirmeyi" hedefleyen projemizle ilgili detayları yakında duyuracağız. 
Başka okullar dayanışmayla mümkün!