13.12.11

Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim


Türkiye’de özel gereksinimli çocuklara kaliteli bir eğitim sunmayı ve kaynaştırma uygulamalarını iyileştirmeyi amaçlayan Kaynaştırma/Bütünleştirmenin Etkililiğini Artırmak için Politika ve Uygulama Önerileri Projesi kapsamında yayınlanan raporda, kaynaştırma eğitimine ilişkin Türkiye’de gelişmiş bir yasal altyapı olmasına karşın, kaynaştırma yoluyla eğitimden yararlanan çocukların ve bu süreçte rol alan aileler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin uygulamada karşılaştığı çeşitli güçlüklerin aşılabilmesine dönük politika ve uygulama önerileri sunuluyor.
Raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.