30.10.10

9. BULUŞMA, 24.10.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİ 9. TOPLANTI
(24 Ekim 2010, Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, Taksim)

Toplantıda Alınan Kararlar
1.
a) Faaliyetlerimizin bugün geldiği nokta ve işleyişimize dair aşağıdaki değerlendirmeler doğrultusunda bir proje koordinatörüne ihtiyaç duyulduğu konusunda hem fikir olundu.
- Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla başka bir okul fikrinin çerçevesini önemli oranda oluşturma, bu fikri çerçeve etrafında bir ortaklık sağlama konusunda istenilen noktaya varılmıştır.
- Bu noktadan sonra daha operasyonel faaliyetler (proje yazımı, finans kaynaklarının takibi, proje sunumları, görüşmeler, toplantılar, bürokratik, hukuki süreçler vb.) önümüzde durmaktadır. Yani, fikri hayata geçirme adımları. Tüm bu işler ise tam zamanlı bir koordinasyon emeğini gerektirmektedir.
- BBOM projesinin sonuca ulaşması için halen grubun gönüllü çalışmaları olmazsa olmazdır, ancak bunun yanında tam zamanlı bir emek harcayarak bu faaliyetlerin koordinasyonunu ve operasyonunu yürütecek bir koordinatöre de ihtiyaç vardır.
b) İhtiyaç duyulan proje koordinatörünün karar alıcı değil yine BBOM kolektifinin alacağı kararları daha etkili biçimde uygulamak ve yürütmekle görevli olacağında hem fikir olunmuştur.
c)  Bu doğrultuda söz konusu koordinatörün temel görevleri, taşıması gereken nitelikler ve BBOM karar grubu ile ilişkisi temel yönleriyle şu şekilde tarif edilmiştir.


9.10.10

8. BULUŞMA, 19.09.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİ 8. TOPLANTI
(19 Eylül 2010, Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, Taksim)

Toplantıda Alınan Kararlar
1. Dernek kurulumuyla ilgili belgelerin yaz sebebiyle ancak tamamlanabildi. Bu toplantıya takip eden hafta içinde belgelerin teslim edilmesiyle (bu görevi Kürşat üstlendi) deneğimiz kurulmuş olacak.

2. Proje metninin eğitim bölümleri hariç büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte, öncelikle 8-10 sayfalık bir tanıtım metninin yazılması gerektiği, proje metninin ise bu metinden faydalanarak her kuruma göre yeniden uyarlanabileceği konusunda görüş birliğine varıldı. Bu konuda görev bölüşümü ve iş takvimi şu şekilde belirlendi:
- Söz konusu tanıtım metninin eğitim bölümünün, eğitim komisyonu tarafından 26 Eylül pazar gününe kadar hazırlanması,
- Son taslağın Burak tarafından 10 Ekim pazara kadar tamamlanıp, görüşleri almak üzere bbom-karar grubuna yollanması,
- 17 Ekim Pazar günü yapılacak toplantıda metne son halinin verilmesi.

3. Kuracağımız okulun mekân ve finansman ihtiyacını karşılamak üzere destek aranacak kurum ve kişiler belirlenerek hangi kıstasların dikkate alınması gerektiği konusu ele alındı. Bu doğrultuda şu görüşler kabul gördü:
- BBOM temel ilkelerinin kabullenilmesi,
- Bu ilkelerle uyacak kişiler veya kurumlar arasında bir sıralama yapılmasına, öncelikle BBOM’un temel duruşuna çok daha yakın ve angaje kurum ve kişilerle görüşmeler yapılması,
- Bu ilk grubun ardından gelecek olası kurum ve kişilerden destek aranırken okul kurma ve karar alma süreçlerine müdahil olmamaları, bu desteği reklam amaçlı görmemeleri vb. konularda bir duruş sergilenerek destek talebinde bulunulması,
- Her tekil olası destekçinin bbom-karar grubunda özel olarak değerlendirilmesi.

17.8.10

Aramiza katilanlar ne diyor? Secmeler II...

Bir "öğretmen" demiş ki: 


"Ben daha 2 yıllık bir müzik öğretmeniyim. İstanbulda gecen sene gaziosmanpaşada çalıştım, şuan da xxxxxde çalışmaktayım. projenizi daha önceden bir arkadaşımdan duymuştum ve açıkcası çok da heyecanlanmıştım... toplantı notlarınızı, kararlarınızı, amaç ve ilkelerinizi okudum... ben bahsettiğiniz 60-70 kişilik, hiçbir öğrencinin, kişilik özelliklerini geçin isminin doğru düzgün bilinmediği, öğretmenlerin sınıfta ders anlatmak için savaş verdiği gerektiğinde ise şiddete çok rahat!! bir şekilde baş vurduğu 2 okulda çalıştım ve halen çalışıyorum. Okulumda kendini çok başarılı bulan öğretmenler aşırı disiplinci ve dayakçı olanlar maalesef   :(((
       Okulumda müziğe karşı ilgisi ve yeteneği bulunan öğrencilerimi inanın kalabalık yüzünden okadar geç fark edebiliyorum ki, çoğu zaman elimden onun bu yeteneğini yada isteğini geliştirebilecek ya da karşılayacak bir şey gelmiyor maalesef... şarkı söylemeyi seviyorsa derste şarkı söyletmek, çaldığı enstrüman varsa onu dinlemek, benim okulda yaptığım çalışmalara katılmasını sağlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Ben dersimi sıralar ile tahta arasında kalan 1 metrelik alanda yapabildiğim kadar oyunlarla, hoplaya zıplaya, keman gitar çalıp istediğimiz gibi şarkı söyleyerek geçirmeye çalışıorum; fakat çoğu zaman ya çok gürültü yapıp yan sınıfı  rahatsız etmiş oluyoruz ya da daracık havasız sınıflarımızda sıralara bacaklarımızı vurmaktan zıplamaktan nefret eder hale geliyoruz.
       Başka bir sıkıcı durum ise milli eğitimin müfredatı, öğrencileri doğru düzgün tanıyamadan e-okulda başımıza yıktığı işler,  kitaplarının içine koyduğu yanlış bilgiler, aşırı milliyetçilik, her türlü ayrımcılık ve homofobi dolu ders konuları.
       Ben, sıkış tepiş sınıfları olmayan, öğrencilerimi tanıyabileceğim, yeterli araç gerecimin olduğu, öğrenciye atılan dayakların keyifle anlatılmadığı, öğrencilerin öğretmenlerinin üstüne yürümediği, zorla öğrenciye bir dersin anlatılmak istenmediği, eşcinsel öğrencilerime, öğretmenler ve öğrenciler tarafından sözlü tacizin olmadığı, toplumsal cinsiyet rollerinin zorla benimsetilmediği, kız öğrencilerimin erkek öğrencilerden farklı görülmediği, öğrencilerin aidat parası vermek zorunda olmadığı, öğretmenlerin birbirleriyle yaptıkları aşırı sevimsiz diyologların bulunmadığı bir okul istiyorum. Ben de aranıza katılmak istiyorum. Böyle bir okul mümkün mü??"

Aramiza katilanlar ne diyor? Secmeler...

Bir "anne" demis ki:

"Türkiye'deki varlıklı olmayıp eğitim konusunda şanslı olan azınlıktanım. 1974 İstanbul doğumluyum ve 1985 yılında bugünkü kadar saçma ve zor olmayan bir sınavla bir anadolu lisesini (Galatasaray Lisesi) kazandım.
Açık fikirli ve öğrencisine güvenen bu liseden sonra yine aynı eğitim vakfının kurduğu üniversiteye (Galatasaray Üniversitesi), üniversite sınavı stresini yaşamadan girdim. Mükemmel bir üniversite eğitimi aldığımı iddia edemem ama o zamanlar diğer üniversitelerden çok farklıydı diye düşünüyorum. Öyle değerli insanlar öğretmenlik yapıyordu ki, bugün düşününce hala inanamıyorum o hocalardan ders dinlediğime, oturup saatlerce sohbet ettiğime. Ancak mezun olduğum lise de, üniversite de aynı eğitim anlayışını ve kadrosunu koruyamadı ve şu anda ülkemdeki diğer eğitim kuruluşları gibi politize  oldu, saçma sapan işler döner oldu.
Görüyorum ki çocuğum için hayal ettiğim eğitim malesef ülkemde mümkün değil. Onu kurstan kursa sürüklemek, hayatının bu sınavlara bağlı olduğunu düşünmesine sebep olmak istemiyorum. Birey olarak değerli olduğunu öğrenmesini, önünde düşünmesine, yaratmasına engeller olmadığını bilmesini istiyorum. Ama bu eğitim sisteminde, ben bunları ne kadar zikretsem de, çocuğumu o çarkın içine soktum mu, çaresiz dönüp duracak.

Eğer Bir Başka Okul Mümkünse ve de bu iş için bu yola baş koymuş idealist insanlar varsa, keşke elimden daha fazlası gelse..."

29.7.10

7. BULUŞMA, 25.07.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİNİN 7. TOPLANTISI 25 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ EĞİTİMSEN 6 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİNİN TAKSİMDEKİ MERKEZİNDE YAPILMIŞTIR. 
TOPLANTIDA ŞU KARARLAR ALINMIŞTIR: 
1. Eğitim komisyonunun hazırladığı sunumlardan daha etkin faydalanabilmek, farklı modellerin bizim okulumuza olası katkılarını değerlendirebilmek için karşılaştırmalı analizler yapmanın ihtiyaç olduğu görüşüne varıldı. Bu doğrultuda Eğitim Komisyonunca hazırlanan çalışmanın bir an önce tamamlanmasına karar verildi.

2. Kurulacak derneğin özellikle dışarıdaki gerçek ve tüzel kişilerle iletişimimizi sağlarken gereksineceğimiz kurumsal kimlik ihtiyacına cevap vermek üzere kurulduğu, dolayısıyla bu süreçte sadece bir araç olarak görülmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştu. Bu doğrultuda, girişim olarak karar alma süreçlerimizin derneğin formel yapısına hapsedilmeksizin şu anda kurduğumuz yapı üzerinden devam ettirilmesi konusunda görüş birliği oluştu. Bu çerçevede

a)      Mevcut Tüzük taslağına yönelik olarak 30 Temmuz Cuma akşamına kadar göze çarpan değişiklikler, öneriler vs. konusunda geri dönüş yapılmasına,
b)      Bu geri dönüşler ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda avukat BBOM gönüllülerinin tüzüğe son halini vermelerine,
c)      Tüzüğün son halinin BBOM-karar grubuyla tekrar paylaşılmasına ve bu grup içinden istekli ve müsait olanların en kısa sürede duyurulacak tarihte kurucu üye olmak üzere belgelerini teslim etmesine ve derneğin bu şekilde kurulmasına karar verildi.

3. Toplantıda proje metninin öngörüldüğü üzere Eylül ayında tamamlanabilmesi için yapılacak çalışmalara dair şu kararlar alındı:
a)      Mevcut ilk taslağın BBOM-karar grubuna atılması ve bu taslak üzerinden gönüllülük üzerinden işbölümü yapılması,
b)      Bu işbölümü çerçevesinde eğitimle ilgili kısımların eğitim komisyonu tarafından hazırlanması,
c)      Tüm katkılarla beraber proje çalışma grubunun son taslağı hazırlaması ve bir sonraki toplantıda bu taslağın tartışılması.

4. Beşinci toplantıda alınan şu karar yinelendi: “Olası mekân ve finansman kaynakları için bir harita hazırlanmasına ve proje metni üzerinden bu kaynaklara yönelik görüşme ve başvurulara yönelinmesine karar verildi.” Bu karara ek olarak, bir sonraki toplantıda, olası destekçilerin tespit ve kabulündeki kıstasların belirlenmesine karar verildi.

5. Bir sonraki toplantının 19 Eylül 2010 tarihinde, proje metni taslağının tartışılması gündemiyle yapılmasına karar verildi.

5.7.10

6. BULUŞMA, 27.06.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİNİN 6. TOPLANTISI 27 HAZİRAN GÜNÜ EĞİTİMSEN 6 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİNİN TAKSİMDEKİ MERKEZİNDE YAPILMIŞTIR. TOPLANTIDA ŞU KARARLAR ALINMIŞTIR:


1.  Toplantıda farklı eğitim modelleri üzerine yapılan sunumlar doğrultusunda bir okul açmanın –eğitim ile ilgili- tüm aşamalarının tespit edilmesine; bu aşamaları değişik modellerin nasıl yürüttüğünün tespit edilmesine; MEB düzenlemelerinin olası tercihleri ne ölçüde mümkün kıldığının tespit edilmesine; ve bütün bu verilerin bir şema/doküman üzerinde toplanılmasına karar verildi. Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacak doküman email grubuna yollanarak diğer girişim üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasına karar verildi. Çalışmanın son halinin verilebilmesi için gruptan gelecek geri bildirimlerin toplanmasına karar verildi. Bu çalışma bir dahaki toplantıda tekrar ele alınarak, tartışılacaktır.


2. Başka bir okul mümkün girişiminin dernekleşme sürecinin hâlihazırda var olan başka bir derneğin çatısı altında değil, tek amacı sadece bir okul kurmak için gerekli adımları atmak olan yeni bir dernek kurulması yoluyla olacağına karar verildi.  


3. Dernekleşme süreci için en kısa zamanda kurulacak yeni derneğin tüzüğünün yazılması gerektiğine karar verildi. Bu konuda gerekli araştırma ve çalışmayı koordine etmek için üç arkadaşımız gönüllü oldu.  Bu çalışmanın bir dahaki toplantıya kadar hazırlanmasına ve ilk toplantıda görüşülerek dernekleşme sürecinin resmen başlatılmasına karar verildi.


4. Okul için finansman ve destek arayışlarında kullanılacak proje dosyasının tamamlanması için bir iş bölümü gerektiğine karar verildi. Bu işbölümünün koordinasyonu için iki arkadaşımız gönüllü oldular. Söz konusu işbölümü mevcut çalışma grupları üzerinden yapılacak.


5. Bir dahaki toplantının 25 Temmuz tarihinden yapılmasına karar verildi. Bu toplantıda farklı eğitim modellerine yönelik sunumların tamamlanmasına ve yukarıdaki maddelerde anılan konulara ayrılmasına karar verildi. Gundemin yogunluğu göz önüne alınarak bu toplantının olagandan daha uzun bir zaman aralığında yapılacağına karar verildi.

24.6.10

OKUL DA MÜMKÜN PİKNİK DE

13 HAZİRAN 2010'da mümkün okulun ilk açık hava sınıfı kuruldu.


6.6.10

Eğitimde Radikal Değişim Şart!


Yaratıcılık ve eğitim uzmanı Sir Ken Robinson 19. yüzyıldan devralınan endüstriyel eğitim modelinin artık değişmesi gerektiğini söylüyor.  Robinson’a göre bu köhne eğitim anlayışının üç temel özelliği var: lineer olması, kuralcı olması ve standart olması. Ancak ne bireysel olarak bir insanın ne de bir tür olarak insanoğlunun (ya da insankızının) gelişimi lineer, sabit kurallara bağlı veya standart; aksine gelişimimiz organik, ön görülemeyen ve değişken.

Bu yaman çelişkiyi aşmak için yapılması gereken gerçek ve köklü bir eğitim devrimi. İşte Robinson’un meseleye dair kısa ama öz konuşması:


4.6.10

13 Haziran 2010 Pazar Gunu BBOM Pikniği...

"Başka bir okul mümkün" girişimi olarak 13 Haziran Pazar günü çoluk-çocuk pikniğe gidiyoruz...

Çocuklar "yeter artık bu sıkıcı toplantılardan gına geldi, hani bizim için birşeyler yapmaya çalışıyordunuz? Güzel birşeyler yapalım, mümkünse biraz da dondurma yiyelim" diye bastırıyorlar! Hem onları dinlemek hem de birbirimizi daha iyi tanımak, daha iyi anlamak için pikniğe gidiyoruz. Bu arada bizimle tanışmak isteyen ve girişimimiz hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler de bize katılacak. Mangal başında ayaküstü birbirimizi bilgilendireceğiz. 

Gün: 13 Haziran 2010, Pazar
Yer: Polnezköy, Cumhuriyet Park, http://cumhuriyetpark.com/
Saat: 10:30-16:30 arası
Detay: Cumhuriyet Park'ta 6-8 kişilik bir masaya ve mangala 40 TL aliyorlar, yani adam basina 5 TL düşüyor.  İçecek, yiyecek konusunda da herkes kendi nevalesini yanında getirsin diyoruz. Ama isteyen işletmeden de istediğini satın alabiliyor.

26.5.10

5.BULUŞMA 23 MAYIS 2010
5.BULUŞMA NOTLARI

(Yıldız Teknik Üniversitesi, Kiler-i Hümayun Bahçe)

BBOM 5. Toplantı Gündemi:
1. Fizibilite çalışmasının sunumu ve tartışılması
2. Raporun sonuçlarıyla da bağlantılı olarak BBOM girişiminin destekçi tabanını genişletecek yöntemlerin tartışılması
3. İlk toplantısını yapan Eğitim Komisyonu tarafından yapılacak bilgilendirme.

Toplantıda Alınan Kararlar

1) BBOM Okul Fizibilite Çalışması tartışılmış ve büyük oranda raporun varsayımları doğrultusunda çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.
a) Buna göre rapordaki şu varsayımlar oybirliğiyle kabul görmüştür: sınıf mevcutlarının 16-25 kişi olması; her yaş grubu için tek şube olması; okulun toplam öğrenci kapasitesinin 144-225 olması; okulun toplam 4 yaş grubuyla açılması (anasınıfı, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. Sınıf)
b) Rapordaki varsayımlardan “sadece ilköğretim okulu olması” varsayımı, diğer bir deyişle anaokulu olup olmaması konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Genel eğilim alternatif eğitim felsefesi ve pedagojisi açısından anaokulunun da olmasının tercih sebebi olduğu ancak özellikle mali-pratik sebeplerle bunun zor olduğu şeklinde olmuştur. Bu konuda nihai kararın mekân-finansman-projelendirme süreçlerinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda şekillenmesi yönünde bir eğilim çıkmıştır.

4.BULUŞMA 2 MAYIS 2010

4. BULUŞMA NOTLARI
Marmara Üniversitesi, Göztepe
(Katılan kişi sayısı: 20)

BBOM 4. Toplantı Gündemi:
1) Karar alıcı grubun belirlenmesi
2) Genişleme, yeni üye dahil olma kriterleri
3) Karar Alma Mekanizmaları
4) Proje Yönetim ve Geliştirme Komisyonu çalışmaları
5) Komisyonların çalışma prensipleri ve pratikleri

Toplantıda Alınan Kararlar

1. Bu toplantıda alınan tüm kararlar okul kuruluna kadar gerçekleşecek sürece dairdir.

2.a) Girişimin çalışmalarının geldiği nokta itibariyle ve okul kurma sürecini etkin bir şekilde işletebilmek için birçok konuda karar almak durumunda kalınacağı, karar alabilmek için ise süreklilik arz eden bir katılımın esas olduğu görüşünde birleşildi.
b) Bu doğrultuda BBOM girişiminin iç içe iki daire/grup yapısında devam etmesine ve aşağıdaki 4. maddede aktarılan sorumlulukları üstlenmeye gönüllü olanlardan oluşan daha dar grubun süreç içinde gerekli kararları alma sorumluluğunu üstlenmesine karar verildi.
c) Bu gruplar arasında herhangi bir hiyerarşi gözetilmeyeceği bunun süreci etkinleştirmek üzere işlevsel bir ayrışma olduğunda hem fikir olundu. Daireler arasında çift yönlü geçişliliklerin her zaman açık olduğu karara bağlandı.

3. BULUŞMA - 18 Nisan 2010

3. BULUŞMA NOTLARI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ


Alternatif Eğitim konusunda Eylem Korkmaz’ın sunumu
• Karar Alma Mekanizmaları
• Genişleme Stratejisi
• Proje Yönetim ve Geliştirme Komisyonu’nun yapısının ve işletme esaslarının belirlenmesi
• E-posta grubunun yapısı

2. BULUŞMA 4 Nisan 2010

2.BULUŞMA NOTLARI
EĞİTİM-SEN 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ, TAKSİM

1. Temel hedef, amaç ve ilkelerle ilgili olarak herkesin çağrı metninde ifade edilen "ilke ve değerler" üzerinde uzlaştığı; bununla birlikte ilerleyen süreçte karşımıza çıkan somut durumlarda bu ilke ve değerlerin daha ayrıntılı bir biçimde somutlaştırılması gerekeceği konusunda fikir birliğine varıldı. Değer ve ilkeler, üzerinde konuşmaya, tartışmaya ve somutlaştırmaya devam edeceğimiz bir gündem maddesi olarak var olmaya devam edecek.

2. Karar alma mekanizmalarının farklı düzlemlerde farklı biçimlerde uygulanabileceği, genel ilkenin girişimin tüm üyelerinin konsensüsünü sağlamak olduğu tespit edildi.
Temel ilke ve değerlerle ilgili konularda konsensüs arayışının esas olması gerektiği görüşü belirdi. Bununla birlikte tekil olaylar karşısında karar mekanizmasının nasıl işletileceği konusunda düşünmeye devam etmenin gerekliliği vurgulandı.
Çalışma gruplarının (komisyonların) yaptıkları çalışmaları Girişim geneline sunacağı, nihai kararların Kolektif tarafından alınacağı konuşuldu.

1. BULUŞMA 21 MART 2010

1.BULUŞMA NOTLARI

Girişimin ilk toplantısı Eğitim-sen 6’nolu Üniversiteler Şubesinin ofisinde saat 13:30 ila 16:00 arasında yapıldı. Toplantıya yaklaşık olarak 35 yetişkin, 7 çocuk katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını BBOM girişimi adına Burak Ülman yaptı. Burak’ın konuşması şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye’de eğitim sürecinin çok ciddi sorunları var. Girişimin amacı bu sorunları aşacak “başka bir okul kurmak”. Bu okulun –en az- şu üç temel özelliğe sahip olması gerekiyor:

1) Eğitim sürecinin bütün bileşenlerinin katılımıyla (aile, öğretmenler, öğrenciler, destek elemanları, vs) ve demokratik ilkelerle yönetilmek;
2) Eğitim pedagojisi açısından, çocukları tek düzeleştiren, tek tipleştiren, yaratıcılıklarını körelten, düşünmeyi-farklı bakmayı engelleyen eğitim anlayışını aşabilmeyi hedefleyen alternatif pedagojik yaklaşımları [eldeki yasal-bürokratik kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan azami şekilde] uygulamaya çalışmak;
3) Kâr amacı gütmemek.

Bu özellikleri sağlayabilmek için okulun gerek kuruluş gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında şu ilke ve değerlere sahip çıkılması önemli: eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetimcilik, eleştirellik, farkındalık, empati… Bu ilkeler ve değerler aynı zamanda eğitim sürecinin sonucunda da elde edilmesi gereken ilke ve değerlerdir.

BBOM süreci uzun ve çetrefilli bir süreç. Bu süreçte yapılması gereken çok iş var. Mevzuat, müfredat, maliyet, mekan… Bunların altından kalkabilmek için öncelikle başlangıç aşamasında, şu üç temel çalışma pratiğini vurgulamak gerekiyor: