30.10.10

9. BULUŞMA, 24.10.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİ 9. TOPLANTI
(24 Ekim 2010, Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, Taksim)

Toplantıda Alınan Kararlar
1.
a) Faaliyetlerimizin bugün geldiği nokta ve işleyişimize dair aşağıdaki değerlendirmeler doğrultusunda bir proje koordinatörüne ihtiyaç duyulduğu konusunda hem fikir olundu.
- Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla başka bir okul fikrinin çerçevesini önemli oranda oluşturma, bu fikri çerçeve etrafında bir ortaklık sağlama konusunda istenilen noktaya varılmıştır.
- Bu noktadan sonra daha operasyonel faaliyetler (proje yazımı, finans kaynaklarının takibi, proje sunumları, görüşmeler, toplantılar, bürokratik, hukuki süreçler vb.) önümüzde durmaktadır. Yani, fikri hayata geçirme adımları. Tüm bu işler ise tam zamanlı bir koordinasyon emeğini gerektirmektedir.
- BBOM projesinin sonuca ulaşması için halen grubun gönüllü çalışmaları olmazsa olmazdır, ancak bunun yanında tam zamanlı bir emek harcayarak bu faaliyetlerin koordinasyonunu ve operasyonunu yürütecek bir koordinatöre de ihtiyaç vardır.
b) İhtiyaç duyulan proje koordinatörünün karar alıcı değil yine BBOM kolektifinin alacağı kararları daha etkili biçimde uygulamak ve yürütmekle görevli olacağında hem fikir olunmuştur.
c)  Bu doğrultuda söz konusu koordinatörün temel görevleri, taşıması gereken nitelikler ve BBOM karar grubu ile ilişkisi temel yönleriyle şu şekilde tarif edilmiştir.Temel görevleri:
- Komisyonların, çalışma gruplarının yönlendirilmesi, koordine edilmesi; mevcut çalışma birikiminin derlenip toparlanması;
- Proje metninin grup kararları doğrultusunda biçimlendirilmesi, başvuru yerlerine göre uyarlanması;
- Kaynak olabilecek gerçek ve tüzel kişilere dair veritabanı oluşturulması;
 - Görüşme yapacak kişilerle bağlantının kurulması, BBOM karar grubundan temsilcilerle beraber görüşmelere katılması;
- Bürokratik ve hukuki süreçleri takip etmesi;
- BBOM derneğinin işlerini takip etmesi;
- BBOM karar grubu ve destekleyici geniş grup arasında iletişimin sağlanması;


BBOM Karar Grubuyla İlişkisi:
- BBOM karar grubu kolektifi karar alıcı, proje koordinatörü bu kararların yürütücüsüdür;
- Burada birbirini karşılıklı besleyen bir ilişki gereklidir. BBOM grubu üyeleri yine çeşitli konularda çalışmalarına devam edecektir, aksi takdirde uygulanacak kararları alamaz, koordinatörü yeteri kadar besleyemez. Koordinatör de bu çalışmalar ve kararlar üzerinden operasyonel süreçleri yönetecektir.
- Koordinatör düzenli olarak BBOM grubuna sürecin bilgisini aktaracaktır.

d) Toplantıda Gonca Yılmaz arkadaşımız bu görevi üstlenmeye aday olduğunu belirtti.

2. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ Kasım ayı başı itibarıyle kuruldu! BBOM destekçilerine dernek üyelik çağrısı yapılmasına karar verildi.

3. Proje Metni / Amaç Bildirgesi metninin dikkatlice okunarak tüm önerilerin 3 Kasım 2010 Çarşamba gününe kadar e-mail grubu üzerinden iletilmesine ve bir sonraki toplantı öncesinde metne nihai halinin verilmesine karar verildi.

4. Bir sonraki toplantının 07 Kasım 2010 tarihinde yapılmasına karar verildi.

No comments: