9.10.10

8. BULUŞMA, 19.09.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİ 8. TOPLANTI
(19 Eylül 2010, Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, Taksim)

Toplantıda Alınan Kararlar
1. Dernek kurulumuyla ilgili belgelerin yaz sebebiyle ancak tamamlanabildi. Bu toplantıya takip eden hafta içinde belgelerin teslim edilmesiyle (bu görevi Kürşat üstlendi) deneğimiz kurulmuş olacak.

2. Proje metninin eğitim bölümleri hariç büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte, öncelikle 8-10 sayfalık bir tanıtım metninin yazılması gerektiği, proje metninin ise bu metinden faydalanarak her kuruma göre yeniden uyarlanabileceği konusunda görüş birliğine varıldı. Bu konuda görev bölüşümü ve iş takvimi şu şekilde belirlendi:
- Söz konusu tanıtım metninin eğitim bölümünün, eğitim komisyonu tarafından 26 Eylül pazar gününe kadar hazırlanması,
- Son taslağın Burak tarafından 10 Ekim pazara kadar tamamlanıp, görüşleri almak üzere bbom-karar grubuna yollanması,
- 17 Ekim Pazar günü yapılacak toplantıda metne son halinin verilmesi.

3. Kuracağımız okulun mekân ve finansman ihtiyacını karşılamak üzere destek aranacak kurum ve kişiler belirlenerek hangi kıstasların dikkate alınması gerektiği konusu ele alındı. Bu doğrultuda şu görüşler kabul gördü:
- BBOM temel ilkelerinin kabullenilmesi,
- Bu ilkelerle uyacak kişiler veya kurumlar arasında bir sıralama yapılmasına, öncelikle BBOM’un temel duruşuna çok daha yakın ve angaje kurum ve kişilerle görüşmeler yapılması,
- Bu ilk grubun ardından gelecek olası kurum ve kişilerden destek aranırken okul kurma ve karar alma süreçlerine müdahil olmamaları, bu desteği reklam amaçlı görmemeleri vb. konularda bir duruş sergilenerek destek talebinde bulunulması,
- Her tekil olası destekçinin bbom-karar grubunda özel olarak değerlendirilmesi.

4. Olası mekân ve finansman kaynaklarının şimdiden belirlenmesi gerektiği, bu doğrultuda İsmet tarafından hazırlanacak bir tablonun önce bbom-karar grubuna ardından da geniş gruba yollanarak gelecek bildirimler doğrultusunda bir veri tabanı oluşturulmasına karar verildi.

5. Bir mevzuat rehberi oluşturulmasının gerekli olduğu görüşünde birleşildi. Bu çalışma için Handan, Ece, Ahu ve Faruk görev üstlendiler.

6. BBOM için öz kaynak yaratma konusunda alternatiflerin önümüzdeki günlerde ele alınma gerekliliğine dikkat çekildi. Bu doğrultuda dernek üzerinden bağış toplama, dernek veya belki de kurulacak bir vakfa bağlı şirkete hissedar kabul etme gibi çeşitli alternatiflerin söz konusu olabileceği, bunların ilerleyen toplantılarda değerlendirilmesi gerektiği konuşuldu.

7. Bir sonraki toplantının dar grupla 17 Ekim 2010 tarihinde yapılmasına karar verildi.

No comments: