29.1.11

3 KASIM 2010 BBOM Derneği resmen kuruldu!

“Başka Bir Okul Mümkün” (BBOM) Derneği, Türkiye’deki ilköğrenim sürecine hâkim olan bir dizi köklü sorunların tespitinden hareketle yola çıkarak bu sorunları aşmayı hedefleyen bir ilköğrenim okulu kurmak amacındadır. BBOM okulu alternatif eğitim, özgün finansman, demokratik yönetim ve ekolojik duruş eksenleriyle halihazırda var olan eğitim modellerinden tamamen farklı bir model önermektedir. BBOM okulunun eğitim programı, “tek-tip öğrenci” anlayışından tamamen farklı olan “çocuk merkezli” bir tasarıma dayalı olarak geliştirilecektir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışının hayata geçirilebilmesi için alternatif eğitim uygulama ve teknikleri Milli Eğitim Bakanlığı programı dâhilinde kullanılacaktır.