10.7.10

"Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar; korkak, cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar..."** Nazım Hikmet Ran'ın "Onlar" adlı şiirinden alıntıdır.

No comments: