5.7.10

6. BULUŞMA, 27.06.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİNİN 6. TOPLANTISI 27 HAZİRAN GÜNÜ EĞİTİMSEN 6 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİNİN TAKSİMDEKİ MERKEZİNDE YAPILMIŞTIR. TOPLANTIDA ŞU KARARLAR ALINMIŞTIR:


1.  Toplantıda farklı eğitim modelleri üzerine yapılan sunumlar doğrultusunda bir okul açmanın –eğitim ile ilgili- tüm aşamalarının tespit edilmesine; bu aşamaları değişik modellerin nasıl yürüttüğünün tespit edilmesine; MEB düzenlemelerinin olası tercihleri ne ölçüde mümkün kıldığının tespit edilmesine; ve bütün bu verilerin bir şema/doküman üzerinde toplanılmasına karar verildi. Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacak doküman email grubuna yollanarak diğer girişim üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasına karar verildi. Çalışmanın son halinin verilebilmesi için gruptan gelecek geri bildirimlerin toplanmasına karar verildi. Bu çalışma bir dahaki toplantıda tekrar ele alınarak, tartışılacaktır.


2. Başka bir okul mümkün girişiminin dernekleşme sürecinin hâlihazırda var olan başka bir derneğin çatısı altında değil, tek amacı sadece bir okul kurmak için gerekli adımları atmak olan yeni bir dernek kurulması yoluyla olacağına karar verildi.  


3. Dernekleşme süreci için en kısa zamanda kurulacak yeni derneğin tüzüğünün yazılması gerektiğine karar verildi. Bu konuda gerekli araştırma ve çalışmayı koordine etmek için üç arkadaşımız gönüllü oldu.  Bu çalışmanın bir dahaki toplantıya kadar hazırlanmasına ve ilk toplantıda görüşülerek dernekleşme sürecinin resmen başlatılmasına karar verildi.


4. Okul için finansman ve destek arayışlarında kullanılacak proje dosyasının tamamlanması için bir iş bölümü gerektiğine karar verildi. Bu işbölümünün koordinasyonu için iki arkadaşımız gönüllü oldular. Söz konusu işbölümü mevcut çalışma grupları üzerinden yapılacak.


5. Bir dahaki toplantının 25 Temmuz tarihinden yapılmasına karar verildi. Bu toplantıda farklı eğitim modellerine yönelik sunumların tamamlanmasına ve yukarıdaki maddelerde anılan konulara ayrılmasına karar verildi. Gundemin yogunluğu göz önüne alınarak bu toplantının olagandan daha uzun bir zaman aralığında yapılacağına karar verildi.

No comments: