29.7.10

7. BULUŞMA, 25.07.2010

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİNİN 7. TOPLANTISI 25 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ EĞİTİMSEN 6 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİNİN TAKSİMDEKİ MERKEZİNDE YAPILMIŞTIR. 
TOPLANTIDA ŞU KARARLAR ALINMIŞTIR: 
1. Eğitim komisyonunun hazırladığı sunumlardan daha etkin faydalanabilmek, farklı modellerin bizim okulumuza olası katkılarını değerlendirebilmek için karşılaştırmalı analizler yapmanın ihtiyaç olduğu görüşüne varıldı. Bu doğrultuda Eğitim Komisyonunca hazırlanan çalışmanın bir an önce tamamlanmasına karar verildi.

2. Kurulacak derneğin özellikle dışarıdaki gerçek ve tüzel kişilerle iletişimimizi sağlarken gereksineceğimiz kurumsal kimlik ihtiyacına cevap vermek üzere kurulduğu, dolayısıyla bu süreçte sadece bir araç olarak görülmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştu. Bu doğrultuda, girişim olarak karar alma süreçlerimizin derneğin formel yapısına hapsedilmeksizin şu anda kurduğumuz yapı üzerinden devam ettirilmesi konusunda görüş birliği oluştu. Bu çerçevede

a)      Mevcut Tüzük taslağına yönelik olarak 30 Temmuz Cuma akşamına kadar göze çarpan değişiklikler, öneriler vs. konusunda geri dönüş yapılmasına,
b)      Bu geri dönüşler ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda avukat BBOM gönüllülerinin tüzüğe son halini vermelerine,
c)      Tüzüğün son halinin BBOM-karar grubuyla tekrar paylaşılmasına ve bu grup içinden istekli ve müsait olanların en kısa sürede duyurulacak tarihte kurucu üye olmak üzere belgelerini teslim etmesine ve derneğin bu şekilde kurulmasına karar verildi.

3. Toplantıda proje metninin öngörüldüğü üzere Eylül ayında tamamlanabilmesi için yapılacak çalışmalara dair şu kararlar alındı:
a)      Mevcut ilk taslağın BBOM-karar grubuna atılması ve bu taslak üzerinden gönüllülük üzerinden işbölümü yapılması,
b)      Bu işbölümü çerçevesinde eğitimle ilgili kısımların eğitim komisyonu tarafından hazırlanması,
c)      Tüm katkılarla beraber proje çalışma grubunun son taslağı hazırlaması ve bir sonraki toplantıda bu taslağın tartışılması.

4. Beşinci toplantıda alınan şu karar yinelendi: “Olası mekân ve finansman kaynakları için bir harita hazırlanmasına ve proje metni üzerinden bu kaynaklara yönelik görüşme ve başvurulara yönelinmesine karar verildi.” Bu karara ek olarak, bir sonraki toplantıda, olası destekçilerin tespit ve kabulündeki kıstasların belirlenmesine karar verildi.

5. Bir sonraki toplantının 19 Eylül 2010 tarihinde, proje metni taslağının tartışılması gündemiyle yapılmasına karar verildi.

No comments: