5.7.11

Başka Bir Okul Mümkün Girişimi Planlama Toplantısı

Başka Bir Okul Mümkün Girişimi Planlama Toplantısı, 26.06.2011 tarihinde gerçekleştirildi.  

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz BBOM Tanıtım Toplantısının ardından "Başka Bir Okul Mümkün" fikrine inanan ve ilke, değer ve amaçlarımıza katılan yeni gönüllülerle bir araya geldiğimiz 26 Haziran tarihli BBOM Planlama Toplantısında, projemizi hayata geçirmek adına daha somut adımlar içeren
yeni iş planımızı
katılımcılar ile paylaştık.

Bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana olgunlaştırdığımız, projelendirdiğimiz BBOM
Okul Modelini hayata geçirme yolunda artık üç ayrı koldan çalışıyoruz. “Finans ve Mekan”, “Eğitim ve Müfredat” ile “İletişim, Organizasyon ve Tasarım” başlıkları altında, eş zamanlı ve eşgüdümlü olarak çalışmak üzere oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla iş bölümümüzü yeni iş planımız doğrultusunda yeniledik. Oluşan yeni organizasyonel şemamız altında mevcut koşulları ve kendi birikimleri çerçevesinde BBOM projesine katkı sağlamak için aramıza katılan yeni gönüllüler de iş bölümüne dahil oldular.

Bu yeni süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

Başka Bir Okul Mümkün Girişimi


No comments: