20.11.12

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Günü!


Çocuklar, bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Günü! 
Bu kısa filmde arkadaşlarınızın saydığı ilkeler, Birleşmiş Milletler tarafından tam 53 yıl önce ilan edilmiş, hemen hemen tüm dünya ülkelerince kabul edilmiş, siz çocukların en temel yaşam hakları.

Yetişkinler, bu haklara saygı göstermek, daha da önemlisi bunları gerçekleştirmek ile yükümlü. Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi ile hepinizin özgür ve onurlu bir yaşamı hak ettiğinizi bir kere daha hatırlayalım istedik.


Biz sizleri küçük yaşta düğünlerde duvaklarla, dilsiz bir uysallıkla ya da sanayide elinizde tornavidayla değil, okullarda fikirlerinizi özgürce ortaya koyarken, tartışırken, soru sorarken, bahçelerde sokaklarda oyun oynarken, şakalaşırken, gülerken görmek istiyoruz. Fiziksel, zihinsel, sosyal ve maddi engeller ve olanaksızlıklar nedeniyle hiçbirinizin hakkı yenmesin, gururu incinmesin istiyoruz. Yeşil bir dünyada doğayla barışık biçimde, kendinizi ve çevrenizi tüketmeden büyümenizi istiyoruz. Eşit ve kardeşçe bir yaşamın en önce sizler için gerçekleşmesini istiyoruz. Hepinizin bu günü neşeyle geçirmesi ve mutlu bir dünyayı birlikte yaratabilmemiz dileğiyle...


No comments: