20.1.13

BBOM BODRUM TANITIM TOPLANTISI


BBOM Okulları Açılıyor!
Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği; Çocuk Hakları Sözleşme’sinde belirlenen çocuk haklarını hayata geçiren, her çocuğun farklı bir birey olduğunu kabul eden, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okullar kurmak; bu eğitim anlayışının yaygınlaştırılması ve benzer başka okulların hayata geçmesi için model teşkil etmek vizyonu ile dört yıl önce yola çıkmıştı. Bugün gelinen noktada İstanbul ve Muğla/Bodrum'da BBOM Derneğinin ilkelerine bağlı olarak kurulan kooperatifler aracılığıyla iki BBOM ilkokulunun açılması aşamasına gelindi.
BBOM Okullarında temel hedef demokratik, katılımcı, toplumsal adalet ilkesine dayanan ve ekolojik değerleri gözeten bir eğitim yaklaşımını hayata geçirmektir. Bu yaklaşım dört ana eksene dayanmaktadır: Alternatif  Eğitim, Demokratik Yönetim, Ekolojik Duruş ve Özgün Finansman.
BBOM’un “Alternatif Eğitim” ekseni ‘Her çocuk faklıdır’, ‘Her çocuk farklı öğrenir’ ve ‘Her çocuk eğitim yaşamını belirleme hakkına sahiptir’ ilkelerine dayanmaktadır. Buna göre BBOM Okulu; çocuğun hayallerini canlı tutabilecek özgün ve özgür seçimler yapmasına olanak tanıyacaktır. Bu okul, dört duvar içerisinde çocuğu sınırlar çizerek eğiten eğitmenlerin ve tüm çocukları birbirinin kopyası bireyler olarak algılayan bir eğitim anlayışının yerine, bulunduğu çevre, doğa ve toplum ile ilişkiler kuran bir okul olacaktır. Öğrenmenin dersliklerle sınırlı olmadığı atölyelerle, sanat, zanaat eğitimleriyle sosyal ve bireysel olarak beslenebileceği bir okul ideali BBOM’un yaklaşımını ortaya koymaktadır. “Demokratik yönetim”
anlayışı çerçevesinde BBOM okulunda çocukların okul yaşamına ilişkin kararları Okul Meclisleri vasıtasıyla aldığı ve uygulamasında yer aldığı bir ilişkiler bütünü hayata geçirilecektir. BBOM’un “Ekolojik duruş” anlayışı ise, eşiğinde bulunduğumuz ve biz yetişkinlerden ziyade gelecekte çocuklarımızın maruz kalacağı ekolojik krizin arifesinde çevre bilincini sağlam temellere oturtabilmek noktasından yola çıkmaktadır. Doğayı sadece kaynak değil, korunması gereken bir varlık olarak görmek, yerleşmiş tüketim alışkanlıkları yerine yeterli kullanım ilkesini esas olarak belirlemek gibi öncelikli esaslar okulun fiziksel koşulları ve eğitim süreçlerine uygulamalar eşliğinde yansıtılacaktır. “Özgün finansman” ekseni ise ticari kar amacı güdülmeden ailelerin bir araya gelerek kendi okullarını kurmalarına ve işletmeleri esasına dayanmaktır. Finansman yapısı aynı zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal haklar bağlamında dezavantajlı gruplara mensup ailelerin çocukların için burs mekanizmaları da içermektedir.
Takipçilerimizin bildiği üzere, okullarımızın kuruluşu için somut adımlar attığımız bir döneme girdik. S.S. Bodrum Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifimizin kuruluşu da bunun ana aşamalarından biriydi. Ayrıca okul arazimizi tahsis sürecine girdik.  “Başka Bir Okul Mümkün!” dediğimiz için, bunca zamandır yaptığımız çalışmalarla okulumuzu çocukları, öğretmenleri, tüm çalışanları, ebeveynleri, binası, bahçesi ile bir araya getirmenin eşiğindeyiz artık.
26 Ocak 2013 Cumartesi günü Bodrum’da kapsamlı bir tanıtım ve dayanışma toplantısı düzenliyoruz. Kolektif çalışma yapımıza dahil olmak isteyen yeni gönüllülere geldiğimiz aşamayı aktarmak, BBOM eğitim anlayışını tanıtmak, Bodrum BBOM Okulunun açılışına dair süreci, katılım koşullarını paylaşmak amacıyla yaptığımız bu toplantıya “Başka Bir Okul Mümkün!” diyen herkesi bekliyoruz…

Tarih: 26 Ocak Cumartesi, 17:00-19:00, Grand Newport Otel (http://www.hotelgrandnewport.com/)
İletişim: iletisim@baskabirokulmumkun.net, GSM: 0533 5145267

No comments: