27.5.13

BBOM İSTANBUL OKULU'NUN AÇILIŞI ERTELENDİ


Değerli BBOM takipçileri,
Eylül 2013'te eğitime başlayacağını duyurduğumuz Bodrum ve İstanbul BBOM Okulları'ndan Bodrum Okulu, "Mutlu Keçi" adıyla bu yıl açılıyor. BBOM İstanbul Okulu'nun ise bu yıl açılışının ertelenmesine karar verildi. Bu kararın oluşmasını sağlayan çeşitli faktörler bulunuyor. Bunlardan birisi kiralık binayla ilgili yaşanan sıkıntılar oldu. Mal sahibiyle yapılan sözleşmede belirtilen zamanda, binamız ne yazık ki hazır değildi ve teslim tarihi tanıtımlarımızı ciddi biçimde aksatacak şekilde ötelendi. Bu süreç daha fazla aileye ulaşmamızı ve yeni insanları aramıza katmamızı engelledi. 
Bu yıl İstanbul'da BBOM Okulu açamamamızın bir başka nedeni de finansmanı sağlıklı bir temele oturtmamızı sağlayacak kişi sayısına ulaşamamamız oldu. Bildiğiniz gibi BBOM Derneği, okulu kuracak iktisadi teşekkülünü kooperatif olarak belirlemişti ve bu kooperatifin geliri, kendisine üye olacak ailelerin vereceği aidatlardan oluşuyordu. Ulaşılabilir bir okul olma hedefini her zaman önemseyen BBOM, kooperatif aidatını ve okul ücretini olabilecek en düşük seviyede belirlemişti. Ne yazık ki kooperatife üye sayısı istenilen seviyeye ulaşmayınca üye ailelerin üzerine kaldırabileceklerinin çok üzerinde bir finansal yük yüklenmiş oldu. Bu haliyle mali riskin yönetilemez olduğu görüldü. 
Son olarak, okulun gelecekteki işleyişini sağlıklı kılacak mekanizmaları kurma konusunda biraz daha çalışmamız gerektiği ortaya çıktı. Dernek ve Kooperatif arasındaki ilişkilerin formelleştirilmesi ve hukukunun oluşması, kurumsal yapılanmadaki eksikliklerin giderilmesi adına zamana ihtiyaç olduğu görüldü. 

Tüm bu olumsuzlukları değerlendiren Dernek Yürütme Kurulu ve İstanbul Eğitim Kooperatifi Eylül 2013'te Ataşehir'de eğitime başlaması düşünülen okulun açılışını erteleme kararı aldı.
 
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve
BBOM İstanbul Eğitim Kooperatifi 

1 comment:

Meryem Dogan said...

İstanbul okulunuz için yer belirlendi mi? Önümüzdeki yıl açılması söz konusu mu? Bilgilendirirseniz sevinirim.