1.6.11

Başka Bir Okul Mümkün Girişimi Tanıtım ToplantısıBaşka Bir Okul Mümkün Girişimi Tanıtım Toplantısı, 29.05.2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Başka Bir Okul Mümkün Girişiminin sürecine ilişkin sunumla başlayan toplantıda, BBOM Okul Modelinin “Alternatif Eğitim” , “Ekolojik Duruş”, “Demokratik Yönetim” ve “Özgün Finansman” eksenlerine
ilişkin sunumunlar yapıldı.

Başka Bir Okul yolunda BBOM girişimine dahil olmak isteyen katılımcılar ile Haziran
ayının ilk yarısında bir toplantı yapılmasında görüş birliğine varıldı.

Toplantıya katılan, ilgi ve destek beyan eden herkese teşekkür ederiz.

Başka Bir Okul Mümkün Girişimi

No comments: