23.5.11

Başka Bir Okul Mümkün Girişimi Tanıtım Toplantısı"Başka Bir Okul Mümkün" Girişimi (BBOM) çıkış noktasını, gelişim sürecini ve amacını tanıtmak üzere 29 Mayis 2011 Pazar günü bir toplantı düzenliyor. Mevcut eğitim düzeninden yana derdi olan ve "Başka Bir Okul Mümkün" diyen herkesi bu toplantiya bekliyoruz.

“Başka Bir Okul Mümkün” Girişimi İstanbul'da yaşayan ve halihazırda var olan eğitim modellerinden yana derdi olan bireyler, aileler ve eğitimcilerden oluşan bir inisiyatiftir.
2009 yılı Eylül ayında ufak bir grupla yola koyulan inisiyatifin şu anda yüzlerce takipçisi ve

destekçisi bulunmaktadır.
2010 yılı Mart ayında ilk kolektif buluşmayla başlayan ve Kasım 2010 tarihinde dernekleşmeye (Başka Bir Okul Mümkün Derneği) varan tüm süreçte karar almada katılım, şeffaflık ve oydaşma temel alınmıştır.

“Başka Bir Okul Mümkün” Girişimi ülkedeki temelli ilköğretim sorunlarını aşmayı hedefleyen bir ilköğretim okulu kurmak, örnek teşkil etmek ve “Başka Bir Okul” anlayışının çoğalarak yaygınlaşmasını sağlamak amacındadır.

BBOM girişimi, öğrencilerin çeşitliliğinin ve farklılıklarının tanındığı ve bu farklılıkların köreltilmek yerine vurgulandığı öğrenen merkezli eğitim anlayışını savunmaktadır. Buna ek olarak, BBOM Okulu tüm bileşenlerin demokratik karar alma mekanizmalarına kaltıldığı, ekolojik duruş ve felsefenin merkeze alındığı ve alternatif finansman öneren bir model olarak kurgulanmaktadır. Gerek kuruluş ve gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında şu ilke ve değerlere sahip çıkılacaktır: eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetimcilik, eleştirellik, farkındalık ve empati.
BBOM girişimi hakkında daha fazla bilgi almak, süreç boyunca alınan toplantı kararlarına ulaşmak için www.baskabirokulmumkun.net adresinden web sitemizi,http://baskabirokul.blogspot.com/ bağlantısından ise blogumuza ulaşabilirsiniz.

Siz de girişimi tanımak, dahil olmak isterseniz yukarıda detayları yer alan Tanıtım Toplantımıza katılabilir, ayrıca bu çağrıyı BBOM girişiminin ilke ve değerlerini benimseyeceğini, zenginleştireceğini düşündüğünüz herkese ulaştırabilirsiniz.

Tanışmak, görüşmek üzere...

No comments: