3.4.12

BBOM Okulu İcin İlce Tercihi Anket Sonuçlandı


BBOM Okulu için İlçe Tercihi başlıklı anketimize katılan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.

İlk İstanbul BBOM okulunu 2013-2014 eğitim yılında açabilmek için ivedilikle okul lokasyonu konusunda bir karar verip, arazi konusundaki girişimlerimizi sonuçlandırmamız gerekiyor. Bu aşamada söz konusu anket, sürecin başından beri izlediğimiz katılımcı karar alma mekanizmalarına paralel olarak, açılacak ilk BBOM Okulunun lokasyonu konusunda tüm destekçilerimizin, takipçilerimizin görüşlerini almak üzere hazırlanmıştı. Anket sonuçlarını yandaki grafiklerde görebilirsiniz.

Anket sürecinde bize gelen bazı sorulara da bu vesileyle cevap vermek istedik. En çok sorulan soru Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy gibi merkez ilçelerin neden seçenekler arasında olmadığıydı. İstanbul ilinin yerleşim yoğunlukları, mevcut planlamaları, BBOM Derneği olarak  Şu ana kadar yaptığımız arazi arayışlarında gerek kendi gözlemlerimiz gerekse resmi makamların
yönlendirmeleri merkez ilçelerde bir arazi bulabilmek ve temin edebilmenin olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Bu yüzden çalışmalarımızı merkez ilçeler yerine çeper ilçelerde arazi temin etmek yönünde yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Ayrıca bu tür merkezi ilçeleri ankete koymanın çoğu kişinin buraları işaretleyerek hangi başka ilçeleri tercih edebileceklerini görmemizi engelleyeceğini de düşündük. Yine de anket katılımcılarına “nerede oturdukları” sorusunu sorduğumuz için BBOM destekçilerinin hangi lokasyonları tercih edebileceklerini de tahmin etmemiz çalışmalarımızda bu sonuçları da göz önünde bulundurmamız mümkün. 

Elde edilen anket sonuçları çerçevesinde önümüzdeki haftalarda çeşitli kurumlar nezdinde arazi taleplerimizi somutlaştıracağız. Bu taleplere ankete koymadığımız merkezi ilçeleri de ekleyeceğiz, ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu lokasyonlardan çok da ümitli olmamak gerektiğini düşünüyoruz. 

Katılımınız ve desteğiniz için tekrar teşekkürler.
Başka bir okul mümkün ve sizlerin de desteğiyle bu okul gerçek olacak. 

No comments: