7.6.14

BBOM Mimari İlkeleri


BBOM Modelinde eğitim - mimari ilişkisi, ekolojik mimari ve BBOM Okullarında mimari yaklaşım süreç içerisinde önemli çalışma alanlarımızdan biri oldu. Ege Mimarlık Mart 2014 sayısında Boğaçhan'ın önyazısı ile BBOM Modeli Mimari ilkelerini bulabilirsiniz.
Katılımcı Tasarım geliştirme hedefiyle süreçleri koordine eden Berna ve Bogachan Dundaralp'e, Bodrum Mimari Grubumuza ve sürece emek koyan her alandan gönüllülerimize yeniden teşekkür ederiz. :)

Okumak için: http://www.egemimarlik.org/85-86/12.pdf 

No comments: